Toprak Su Dergisi Yeni Sayısı
Yayınlandı.

Enstitü Faaliyetleri Enstitü Yayınları TUZLU VE ALKALİ TOPRAKLAR
 

TUZLU VE ALKALİ TOPRAKLAR İLE İLGİLİ YAYINLANMIŞ ESERLER

 
pH Üzerinde Araştırmalar
B. Öztan, M. Hindistan, 1958-1960

Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı-Menemen Kesikköprü
B. Öztan, G. Munsuz, M. Hindistan, N. Özalp, K. Batur 1958-1962

Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı-Tarsus
B. Öztan, M. Gürdoğan, M. Hindistan, D. Çuhadaroğlu, 1958-1962

Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı-Çumra
B. Öztan, M. Hindistan, H. Ülgen, H. Yaymacı 1958-1962

Tuz ve Nebat Münasebetleri
B. Öztan, N. Alemdar, 1958

Kızılırmakta Tuzluluk ve Sodiklik Çalışmaları
B. Öztan, M. Hindistan, 1960

Eskişehir’de Tuz ve Sodyum Tesir Etmiş Toprakların Islahı
B. Öztan, Ş. Tetik, N. Alemdar, 1960, 1962-1964

Tuz Tesir Etmiş Turbiyer Toprakların Islah Araştırma Raporu-Kayseri-Karasaz
B. Öztan, M. Hindistan, N. Alemdar, 1960-1962

Kolzanın Tuza Mukavametinin Araştırılması Raporu
B. Öztan, M. Hindistan, N. Alemdar, 1960

Potasyum Klorürün Değişik Konsantrasyonlarının Domates Bitkisi Üzerine Tesirlerinin Araştırılması
B. Öztan, G. Munsuz, 1960

Bodur Ayçiçeği Nebatının Bora Mukavemet Denemesi
B. Öztan, H. Ülgen, 1960

Etimesgut Şeker Fabrikası Tuzlu Topraklarının Islah Araştırmaları
B. Öztan, Çetin, İ. Varol, 1961, 1962

Zeytin Ağacının Tuza Mukavemeti
B. Öztan, Çetin, K. Çeçen, F. Sun, G. Munsuz, 1962

Tuzlu Taban Sularının Kapilarite ile Toprakları Tuzlaştırması Araştırmaları
B. Öztan, İ. İnceoğlu, 1962

Akdarı Bitkisinin Su Kültüründe Bora Mukavemet Araştırması
B. Öztan, H. Ülgen, 1962

Kum Kültüründe Çeşitli Çayırların Tuza Mukavemet Derecesine Ait Rapor (Sera)
B. Öztan, N. Alemdar, 1962

Çeşitli Tuz Konsantrasyonlarının Domates Bitkisi Üzerine Tesirleri Araştırması
B. Öztan, G. Munsuz, 1962

Malya Devlet Üretme Çiftliği Tuzlu ve Alkali Topraklarının Araştırılması-Kırşehir
B. Öztan, İ. İnceoğlu, 1962, 1964

Buğday, Arpa ve Çayırın Çimlenme Güçlerinin Araştırmaları(Sera)
B. Öztan, G. Munsuz, 1963

Çeşitli Kabili Mübadil Na Yüzdelerinin Buğday Büyümesine Tesirleri Araştırmaları (Sera)
B. Öztan, İ. İnceoğlu, 1963

Hazar Gölü Suyunun Akdarının Gelişmesi Üzerine Tesiri Denemesi (Sera)
B. Öztan, M. Ceylan, 1963

Hazar Gölü Sulama Suyunun Kullanılmasıyle Yaratacağı Problemlerin Araştırılması-Elazığ
N. Durlu, B. Öztan, A. Başköylü, S. Yüksek, 1963-1965

Çeşitli Bitkilerin Çimlenme Safhalarında Tuza Mukavemetlerinin Tesbiti
B. Öztan, A. Başköylü, 1965

Çeşitli Magnezyum Seviyelerinin Bitkiye ve Toprağa Etkilerinin Araştırması
B. Öztan, İ. İnceoğlu, 1964

Bor-Pınarbaşı Küçük Parsel Arazi Islah Araştırmaları- Niğde
B. Öztan, İ. İnceoğlu, G. Munsuz, 1964

Toprakların İyon Değişim Dengesi Araştırmaları-Laboratuvar
B. Öztan, G. Munsuz, 1968

Değişik Kapasite ve Ex Na+ Miktarlarının Eşit ESP’lerde Buğday Büyümesi Üzerine Etkileri-Sera
B. Öztan, M. Börekçi, 1970

Aslım Tuzlu Taban Sularının Çeşitli Topraklar Üzerine Etkileri-Sera
B. Öztan, M. Börekçi, N. Özel, 1971

Bor-Pınarbaşı Topraklarına Bitki Adaptasyonu-Niğde
M. Hindistan, İ. İnceoğlu, 1972-1975

Kıvırcık Marulda Ve Bodur Domateste Bor Toksisitesi
M.Hindistan, G.Munsuz, 1975

Kırklareli-Babaeski Vertisol Topraklarına Tuzlu Yeraltı Suyunun Etkisinin Saptanması
M.Hindistan, 1978

Jips Safiyetinin Tayininde Rutin Laboratuvar Metodunun Belirlenmesi
M.Börekçi, 1980

Akdeniz Gübre Sanayi Atığı Jipsli Materyalin Islahta Kullanılma Olanaklari
İ.İnceoğlu; 1984

Borla Kirlenen Simav Çayının Sulamada Kullanılmasının Toprakta Oluşabilecek Bor Birikmesine Etkileri
M. Börekçi, 1986

Toprakta Jips Tayininde En Uygun Laboratuvar Metodunun Belirlenmesi
M.Börekçi, 1986

Kükürt Fabrikasyonu Flotasyon Atıklarının Sodyumlu Topraklarda Islah Maddesi Olarak Kullanılma İmkanlarının Belirlenmesi
B. Sönmez, 1988

Aşağı Kızılırmak Havzası Tuzlu-Sodyumlu Topraklarının Islahı İçin Gerekli Islah Maddesi ve Yıkama Suyu Miktarı İle Yıkama Süresi
B. Sönmez, 1990

Tuzlu ve Alkali Toprakların Islah Kriterlerinin Programlama Tekniği Kullanarak Belirlenmesi ve Tarla Denemeleriyle Kalibrasyonu
B. Sönmez, 1991

Topraktaki Değişebilir Mağnezyum Kapsamına Jips ve Kükürt Flotasyon Atığının Etkileri
Ahmet Ağar, 1992

Değişik Tuzluluk ve SAR Değerlerine Sahip Suların Toprak Tuzluluğu ve Sodyumluluğu İle Domates Bitkisinin Gelişimine ve Verimine Olan Etkileri
B. Sönmez, E.Yurtsever, 1995

Tuzlu-Sodyumlu Topraklara Uygulanan Azotlu Gübre ile Jipsin Toprak Islahına ve Şekerpancarı Verimine Etkileri
B. Sönmez, A. Ağar, A.M. Gümüş, 1995

Toprakların Değişebilir Sodyum ve Sodyum Adsorbsiyon Oranları Arasındaki İlişkiye Göre Sodyumluluğun Tahmini
B. Sönmez, A. Ağar, 1995

Sabit Dozda Tekrarlamalı Jips Uygulamasi ile Tuzlu Sodyumlu ve Borlu Topraklarin Islahı
A. Ağar, S. Çizikçi, 1997

Farklı Sentetik Zarf Materyallerinin Hidrolik Geçirgenlikleri ve Siltasyonu Önleme Kabiliyetleri
A. Ağar, B. Sönmez, A. M. Gümüş, 1998
 


 
  Bu yazıdan çıktı ver  
 
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ© 2010